Akademieårsmöte 2017-01-23

Skånska Akademien avhöll sitt årsmöte för 2017 på Grand Hotel i Lund. Mångårige directorn Sven-Olle Olsson avgick och efterträdaren Martin Martinsson avtackade honom och påpekade Sven-Olles enorma engagemang och det stora arbete han gjort för Akademien.

 

Verksamhetsberättelser

Akademiens årsmöte infaller i allmänhet i januari. Då presenterar ordföranden det gångna årets verksamhetsberättelse för godkännande av Akademien. Här följer senare års verksamhetsberättelser.

2013 VB 2014 VB 2015 VB

2013 

2014

2015 

2016 VB 2017 VB 2018 VB

  2016

2017

2018

2019 VB 2020 VB 2021 VB

2019

2020

2021

2022 VB    

2022

   

Symposiet "Utan jord - inget liv" 2015

Den 25 november 2015 avhölls på Grand Hotel i Lund det stora jordsymposiet. Arrangörer var Kungliga Fysiografiska Sällskapet och Skånska Akademien. Detta tvärvetenskapliga symposium hade samlat en talrik åhörarskara, långt över hundra personer. Under dagen kunde dessa åhöra inte mindre än 14 föredrag. Under lunchen demonstrerade och berättade akademiledamoten Cajsa S. Lund under temat "Från bronslur till kattasnurra".

Akademiens årsmöte 2014-03-08

Akademien avhöll traditionsenligt sin årsfest på Grand hotel i Lund. Årets tema var "Jord". Ca 130 personer var med om en oförglömlig kväll.

Årets högtidstal hölls av Akademieledamoten, professor URBAN EMANUELSSON under titeln: ”Jord och människa – samspelet mellan människa, kultur och landskap.” Därefter hyllades årets diplomater.

Akademiemöte 2013-05-13

Skånska Akademien avhöll sitt septembermöte 2013 på Grand Hotel. 15 personer hade mött upp och frånvarande hade alla inkommit med högst godtagbara förklaringar på bortvaron. Under mötet installerades landshövdingen i Skåne Margareta Pålsson till hedersledamot i akademien. Hon mottog av Director Sven-Olle R Olsson sitt akademietecken.

Inför årsfesten 2011

Skånska Akademien håller av tradition varje år i början av mars sitt högtidliga årsmöte på lika anrika Grand hotell i Lund. Då Akademiens motto är "Kultur och humor" fordras lite extra tankeverksamhet för att denna kväll kunna leva upp till statuter och utomståendes förväntningar. Året 2011 kommer i detta avseende inte att vara annorlunda. En årsfest kräva denna möda!

30-års jubileum 2011

Skånska Akademien instiftades 1981. Bara detta faktum är givetsvis anledning till att fira - inte minst efter trettio år. Grand hotell bjöds således den 12 mars 2011 på en högljudande fest. Aldrig har hotellets väggar skakat i så sköna svängningar. Musik var nämligen kvällens tema.

Bildgallerier

Bilder säger mer än tusen ord! I vår tid har bilder blivit en ofrånkomlig del av vår vardag. Här nedan finner du dörrarna till ett antal bildgallerier som visar Skånska Akademien i vardag såväl som till fest.

Se och förundras.