Mittelen och Årets medelpunkt

mittelenÅr 2009 fastställde Skånska Akademien Skånes geografiska tyngdpunkt till Brännemölla i Höör. Från Akademiens sida ville man ha ett minnesmärke som alla i Skåne kunde känna samhörighet med. Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.

Genom tyngdpunkens utmärkning och ett årligt evenemang kring detta vill Skånska Akademien visa att alla geografiska delar av Skåne är viktiga, inte minst då det under en längre tid alltmer lagts mest fokus på Öresundsregionen.

 

Tullstorpsprojektet

Tullstorpsb1BFör att lyfta fram det skånska kulturarvet önskar akademien sätta fokus på ett antal ”Omisteliga företeelser i Skåne.”

Först ut har blivit Tullstorpsprojektet. På Tullstorps kyrkogård står en av det dåtida Danmarks mest ståtliga run- och bildstenar från vikingatiden. Genom samarbete med lokala intressenter, organisationer har Skånska akademien lyckats föra fram detta monument som ett inte minst viktigt turistiskt besöksmål.

Projektet har sedan utökats till att gälla hela östra Söderslätt.

 

 

Föreläsningar och symposier

Med den stora sakkunskap Skånska Akademiens 21 ledamöter jord2besitter i skilda vetenskapsämnen är det en självklarhet att man vill och kan sprida kunskap till en större allmänhet. Akademien anordnar därför olika symposier och föreläsningstillfällen.

Så kan t.ex. nämnas det stora heldagssymposiet om olika aspekter på temat jord som hösten 2015 arrangerades tillsammans med Kungliga Fysiografiska sällskapet.

Under 2015 hölls även populära föredrag i Tullstorps kyrka, vilka drog stora åhörarskaror. Dessutom kan nämnas de öppna föredragstillfällen Akademiens ledamöter hållit på Grand Hotel i Lund under 2015.