Akademieårsmöte 2017-01-23

Skånska Akademien avhöll sitt årsmöte för 2017 på Grand Hotel i Lund. Mångårige directorn Sven-Olle Olsson avgick och efterträdaren Martin Martinsson avtackade honom och påpekade Sven-Olles enorma engagemang och det stora arbete han gjort för Akademien.