Verksamhetsberättelser

Akademiens årsmöte infaller i allmänhet i januari. Då presenterar ordföranden det gångna årets verksamhetsberättelse för godkännande av Akademien. Här följer senare års verksamhetsberättelser.

2013 VB 2014 VB 2015 VB

2013 

2014

2015 

2016 VB 2017 VB 2018 VB

  2016

2017

2018

2019 VB 2020 VB 2021 VB

2019

2020

2021

2022 VB    

2022