Rolf Lindroths tal under Skånska Akademiens festmiddag på Grand Hotel i Lund den 8 mars 2014 med siktet på skånska Höör. Också Anna Palms varma mottagande av talet.

Under Skånska Akademiens septembermöte på Grand Hotel i Lund den 9 sept 2013 höll Anna Alsmark ett anförande om "Skånska Litteraturrundan", ett evenemang som för första gången avhölls under våren 2013.

Akademiledamoten Peder Lamm håller 13 maj 2013 ett anförande om antikviteter under Akademiens månadsmöte på Grand Hotel i Lund.